ဆောင်ရွက်ဆဲ ဝန်ဆောင်မှုများ

            -      ပြည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များနှင့် ကာလတို နိုင်ငံခြားငွေကြေးစျေးကွက် ( Money Market ) လုပ်ငန်းများ၊

            -      နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး( FX  Market ) လုပ်ငန်းများ၊

            -      မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲများနှင့် နိုင်ငံခြားငွေစျေးပြိုင်လေလံ ရောင်းဝယ်ခြင်း( FX Auction ) လုပ်ငန်းများ၊

            -      အစိုးရ ငွေတိုက်စာချုပ်နှင့် ငွေတိုက်လက်မှတ်လေလံ ( Government  Securities Auction ) လုပ်ငန်းများ၊

            -      မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ကာလတို Short-term T-Bills / T-Bonds Auction လုပ်ငန်းများ၊

            -      ပြည်တွင်းဘဏ်များအကြား FX SWAP နှင့် FX Forward လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊

            -      ဘဏ်အချင်းချင်း ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း ( Bilateral Interbank Lending ) လုပ်ငန်းများ၊

            -      ဘဏ်မှ စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်သည့် ပို့ကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသို့၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အရံငွေကြေးအပ်နှံငွေ (သို့မဟုတ်) စာရင်းသေအပ်ငွေ (သို့မဟုတ်) Treasury Bills ၊ Treasury Bonds အာမခံများ

                   အပေါ်အခြေခံသည့် ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ပေးသော ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုပ်ငန်း ( Import Trade Financing ) ဝန်ဆောင်မှုများ၊

            -      ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ပြီးသည့် ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအောက်မှ ငွေကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုပ်ငန်း ( Post-shipment & Pre-shipment Export Financing )  ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊

            -      ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံခြားငွေတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ မြန်မာကျပ်ငွေ လည်ပတ်စေရေးအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ ငွေမာငွေကြေး  ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ) အာမခံရယူခြင်းဖြင့် ကာလတိုမြန်မာကျပ်ချေးငွေ (Short-term MMK

                   Financing) သက်တမ်း အများဆုံး(၃)လအတွက် အတိုးနှုန်း(၁)နှစ် လျှင်(၅%) ဖြင့်ထုတ်ချေးခြင်း၊

            -      ဘဏ်၏ ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုပ်ငန်း ( Trading Financing ) ရယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုပ်ငန်းများ အတွက် အာမခံအပ်နှံငွေများအပေါ် အခြေခံသည့် ကာလတို ကုန်သွယ်မှုချေးငွေ

                   ( Short-term Trade Financing ) အား (၁)ရက်မှ (၈)ရက်နေ့အထိနှင့် (၁)ရက်မှ (၃၀)ရက်အထိ အတိုးနှုန်း (၈.၅%)နှင့် (၁)လမှ (၃)လအထိ အတိုးနှုန်း(၉%) ဖြင့် ထုတ်ချေးခြင်း၊

            -      သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုကို ငွေလွှဲစာတမ်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သော သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် များအတွက် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို အာမခံရယူ၍ ကာလတို မြန်မာကျပ် ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း၊

            -      ဘဏ်၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်သော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီများ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသို့ မြန်မာကျပ်ငွေနှင့်နိုင်ငံခြားငွေ လိုအပ်ချက်များအတွက် ဘဏ်၏ငွေဖြစ်လွယ်မှု အခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ နိုင်ငံခြားငွေနှင့်

                   မြန်မာကျပ်ငွေရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်(မန္တလေးဘဏ်ခွဲ)

          မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊ မန္တလေးဘဏ်ခွဲအနေဖြင့် အပ်ငွေလက်ခံခြင်း၊ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း စသည့် သမားရိုးကျဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကို ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်ဘဏ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သော SWIFT စနစ်ကို အသုံးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(၁)   Licencing စနစ်၊ Non-Licencing စနစ်တို့ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ ခြင်းများ၊ ငွေကောက်ခံခြင်းများအတွက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင် မှုများ

(၂)   ကာလတို ကုန်သွယ်မှုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်းများ(Short-term Trade Financing )

          (က)    သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်း(Trade Financing, Import LC)

  (ခ)     ပို့ကုန် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်း(Post-Shipment Export Financing)(Pre-Shipment Export Financing)

(၃)   ကာလတိုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်းများ (Short-term Financing )

(က)    သွင်းကုန် LC နှင့် TT စနစ်များအတွက် ကာလတိုချေးငွေ ထောက်ပံ့ခြင်း Short-term Financing (Import-TT/LC)

(ခ)     ပို့ကုန် TT စနစ်အတွက် ကာလတိုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်း Short-term Financing (Export-TT)

(၄)   ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် နိုင်ငံခြားငွေကြေး ဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ (FX Trading)