ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

အမှတ်၊ ၁၇၀/၁၇၆၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ် -   ၂၅၀၅၁၀

                   ၃၇၁၀၁၃

                   ၂၅၆၉၀၂

                   ၂၅၀၅၂၁

                   ၃၇၁၀၁၂

ဖက်(စ်)နံပါတ် - ၀၉၅ -၀၁-၂၅၆၈၇၁

                                    ၂၅၆၈၇၂

                                    ၂၅၀၅၀၈          

e-mail :   [email protected]         

Swift   :  MICBMMMYXXX
 

 

 

 

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (မန္တလေးဘဏ်ခွဲ)    

လိပ်စာ     :    အမှတ် (၁၀၀)၊(၈၄)လမ်း ၊ (၂၉)လမ်းနှင့်လမ်း(၃၀)ကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို ။
E-mail     :    [email protected]
Swift      :    MICBMMMYMAN
ဖုန်း         :    ၀၉၅-၀၂-၄၀၂၁၁၀၄ ၊ ၄၀၂၁၁၀၃၊ ၄၀၃၅၈၁၆
ဖက်စ်      :    ၀၉၅-၀၂-၄၀၃၅၈၁၇