တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၇) နှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

, ,

ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ များနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများ ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက် ၍ တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းမျ

ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ သော စိစစ်ရေးမှူး(၂)(လစာနှုန်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၂၅)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။      ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် စိစစ်ရေးမှူး(၂)(လစာနှုန်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၂၅)နေရာ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။  လစ်လပ်ရာထူး(၂၅)နေရာတွင် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှ ဘွဲ့ရများနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ရသူများ၊ ဥပဒေဘွဲ့ရသူများကို ရွေးချယ်ခန့်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။      ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရသူများအား(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)တွင် ကနဦး လစာကျပ်၂၁၆၀၀၀/-ဖြင့်စတင်ခန့်ထားပါမည်။ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများသည် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်စျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Myanmar Government Bond Market Development ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

, ,

အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်စျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Myanmar Government Bond Market Development ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့  Park Royal

ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ (၁၂/၂၀၁၇) လအတွက် ဝန်ထမ်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား

, ,

ဝန်ထမ်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးပွဲ (ဒါဘာ) ကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄) ရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနမှ အရာ

Pages