၂၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်၌ ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၂)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၅)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆို ​​

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃

၂၃-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်၌ ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၂)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၅)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆို ​​

နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀

၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့နံနက်(၁၀:၀၀)အချိန်တွင် ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၅)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၂) ကြားနာရန် ချိန်းဆို ​​

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး ဥပဒေ

အခွန်အကောက်အမှု(၄)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆို ​​

နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၁၁

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးဝင်းမြိုင်နှင့် ဦးခင်မောင်လွင် တို့သည် ၂၀-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်၌ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်တွင် ရုံးထိုင်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်-