အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း

, , ,

အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း (Training  on Capacity Building for

Mini Data Center အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၄/၂၀၁၉) ကျင်းပခြင်း

,

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် (‌သောကြာနေ့) နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်း

တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

,

တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၉ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်

မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ စတုတ္ထအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

         မက်ခရိုစီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အောက်ရှိ မက်ခရို စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ် စီမံခန့်ခွဲရေး

ဒုတိယဉီးစီးမှူးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဆင်းပွဲ

, , , , ,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဉီးစီးမှူးများ၏  လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဆင်းပွဲကို ၂၇-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်

မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှုပထမအကြိမ်ကွင်းဆင်းကောက်ယူမှု အခြေအနေလေ့လာဆန်းစစ်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

, ,

၂၅-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှု ပထမအကြိမ်ကွင်းဆင်း၍ လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုရလဒ်အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို

2008 SNA ၏သဘောတရားမူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ စတုတ္ထအကြိမ်ကျင်းပ

,

2008 SNA ၏သဘောတရားမူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ စတုထ္တအကြိမ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်

2008 SNA ၏ သဘောတရား၊မူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ တတိယအကြိမ်ကျင်းပ

, ,

2008 SNA ၏ သဘောတရား၊မူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်း ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ တတိယအကြိမ်ကို၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဒုတိယဉီးစီးမှူးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဉီးစီးမှူးများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဖွင့်ပွဲကို

Pages