စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသော မြန်မာနိုင်ငံ

စက်တင်ဘာ ၈ ရက်ထုတ် ဆွစ်ဇာလန်နေ့စဉ် သတင်းစာတစ်စောင် ဖြစ်သည့် Neue Zurcher Zeitung က မြန်မာနိုင်ငံသို ့လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီများ အတွက် အကြံဉာဏ်၊ သုတေသနနှင့် နည်းပညာ

Pages