ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်

၁။  စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ၂၁-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် လျှောက်

ပင်စင်ဉီးစီးဌာနတွင် (၁၆.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၉.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဉီးချင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတိုက်ဆိုင်စိစစ်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနပေါင်း ၂၀၀ ကျော်နှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်

, , , , , , ,

(၁၉.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဉီးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund – CPF) ၏ MIS(Management Information System) Software ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးအတွက် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

, , , , ,

(၁၇.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဉီးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund – CPF) ၏ MIS Software တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအတွက် ကုမ္ပဏီများနှင့်အကြိုဆွေးနွေးခြင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်

, , ,

Pages