အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့အထိမ်းအမှတ် ပြခန်းများသို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) နှင့် (ရန်ကုန်) တို့တွင် ပြခန်းများ ခင်းက

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပြခန်းများသို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း တန်ဖိုးကို ပြည်သူလူထုတွင်းသာမက ကျောင်းသားလူငယ်မျာ

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့အထိမ်းအမှတ် ပြခန်းများသို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) နှင

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပြခန်းများသို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) နှင

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက်များနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ၁-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) နှင်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ၁-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက်များနေ့

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပြခန်းများ ခင်းကျင်းပြသခြင်းကို (၁-၆-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၆-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြ

မှတ်တမ်း/မော်ကွန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း

,

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာပြည်) မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်သီတာမြင့် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌

အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ(မူကြမ်း) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ အကြံပြုချက်နှင့်အညီပြင်ဆင်ထားသည့် ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား လေ့လာနိုင်ပါရန်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)

မြန်မာနိုင်ငံကအိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် (၁၇)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှစာကြည့်တိုက်မှူးများညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်လေ့လာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကအိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် (၁၇)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှစာကြည့်တိုက်မှူးများညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပကိုယ်စားလှယ်များ

Pages