အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန( ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)သို့ မှတ်တမ်းများလှူဒါန်းသည့် အလှူရှင်များနှင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သည့် မီးသတ်ဦးစီးဌာနတို့အား ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနား

,

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏  အမျိုးသားရေး  အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်  သမိုင်းအမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ  မှတ်တမ်း / မော်ကွန်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ သ

ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနနှင့် မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်း၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာအထူးပြု ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လာရောက်လေ့လာခြင်း

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်)သို့ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာအထူးပြု စတုတ္ထနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း ကျောင်းသား၊ ကျ

အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီး ဌာန၊အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာန(GSAD) တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီး ဌာန၊အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာန (GSAD)တွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း နှင့်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာသင်တ

Knowledge Sharing ပြုလုပ်ခြင်း

ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆုန်နမ်မြို့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ  ၁၄ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သော Capacity Building on Documentary Heritage Preservation and Management Program သို့တက်ရောက်ခဲ့သ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနတွင် မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန် သင်တန်းဌာန၌ ဖွင့်လှစ်သည့် မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဆင်း

ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့(MPA) နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့(MBA) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန ၊  အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာန(GSAD)တွင် မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ဖွင့်လှစ်သည့် ပြည်သူ့ရေး

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနတွင် မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန် သင်တန်းဌာန၌ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) သို့ စစ်ကိုင်းသမဝါယမတက္ကသိုလ်၊ သမဝါယမပညာဌာန၊ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ

Pages