ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ(မူကြမ်း)

  • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အစီအစဉ်များရေးဆွဲချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တည်ဆဲဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကို ခေတ်ကာလနှင့်လျော်ညီစေရန်အတွက် အသစ်ပြန

Pages