၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၁၇      

၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော အခွန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

          

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ် ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ် ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၁၈      

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ စည်းကြပ်ကောက်ခံလျက်ရှိသည့် အခွန်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ (၂၀၁၈) စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော ရုံးဌာနများအား အသိပေးကြေညာခြင်း

အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

Pages