နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်ကြေညာလွှာ/ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန် နှိုးဆော်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအား ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံများသို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

,

နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာလ  ၅

Pages