အခွန်ရငွေဆိုင်ရာ ကာလလတ်မဟာဗျူဟာ (Medium-Term Revenue Strategy) မစ်ရှင်အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း

,

   နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် ၄၆၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အခွန်ရငွေဆိုင်ရာကာလလတ် မဟာဗျူဟာကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံင

Pages