အခွန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းသစ်များဖြစ်သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထမ်းများအား အခွန်ဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေချာမှု ပိုမိုပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသည့် အခ

နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီ သမဝါယမနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အခွန်ထမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးသည့် Reform Planning Workshop ကျင်းပခြင်း

,

နေပြည်တော် မေ ၂၄                                                                                                                                                                                     

Pages