ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို IE Data Online စနစ်ကိုအသုံးပြု၍ မှီငြမ်း/ရယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

, ,

ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်

အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူး (ဝင်ပေါက်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Core Banking ရှိသော ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Deposit only Account ဖွင့်လှစ်၍ M-Banking၊ e-banking၊ i-banking စနစ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၁၈

Pages