အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၇)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာမခံစျေးကွက် ရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန်၊ အာမခံဝယ်ယူသူပြည်သူများနှင့်  အာမခံကုမ္ပဏီများ၏ အခက်အခဲပြဿန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း မှ ကြီးမှူး၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အစည်းအဝေး

မြန်မာနိုင်ငံအာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အာမခံ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ လွတ်လပ်ခွင့်ပြုရေး လုပ်ငန်းစဉ်တို့အပေါ် နိုင်ငံသားပိုင်အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြား အာမခံကိုယ်စာ

Pages