အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၇)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ဒီဇင်ဘာ၂၂/၂၀၁၇

, ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို (၂၂.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီ တွင် ရုံးအမှတ်(၃၂) အစည်းအ

အလယ်အလတ်အဆင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇ ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အလယ်အလတ်အဆင့် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂၈.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃

Pages