အလယ်အလတ်အဆင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇ ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အလယ်အလတ်အဆင့် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂၈.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃

Pages