ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ်မြောက် (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း (၁၈-၁၂-၂၀၂၀)

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ်မြောက် (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

(၁၈-၁၂-၂၀၂၀)

Pages