ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံသင်တန်း၌ သင်ကြားပို့ချမည့် Module-3: Accounting and Audit ဘာသာရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြုစုနိုင်ရန် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စပ်လ

IPSAS transition plan and road map နှင့် စပ်လျဉ်း၍ Virtual Meeting ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ရီရီမြင့် ဦးဆောင် သော ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊  ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (၁/ ၂၀၂၀) အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

,

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (၁/ ၂၀၂၀) အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့၊ ညနေ ၄:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တ

Procurement Reform Online သင်တန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

Covid-19 ကာလအတွင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ပြည်သူ့ဘဏ္

Pages