ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်

၁။  စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ၂၁-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းကိုက်ညီသူများသည် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲအား အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်-

          (က)    ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်            -        ၁၈-၇-၂၀၂၀ (စနေနေ့)

          ( ခ)    ဖြေဆိုရမည့်အချိန်              -        နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၁:၀၀) နာရီထိ

                                                                     (မြန်မာစာ+အထွေထွေဗဟုသုတ)

                                                                     နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီမှ (၃:၀၀) နာရီထိ

                                                                     (အင်္ဂလိပ်စာ)

           (ဂ)    ဖြေဆိုရမည့်နေရာ              -         ခုံအမှတ် (၀၀၀၁) မှ (၀၇၀၀) ထိ

                                                                     အ.ထ.က (၁၄)၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

                                                                     ခုံအမှတ် (၀၇၀၁) မှ (၁၁၉၄) ထိ

                                    အ.လ.က (၃) (အ.ထ.က-ခွဲ)၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊

                                    နေပြည်တော်။

           (ဃ)    ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား            -        ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ

                    ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက်နှင့်နေရာ        (ရုံးချိန်အတွင်း)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ နေပြည်တော်တွင် ထုတ်ပေးပါမည်။ ကျန်ရှိနေသည့် ကဒ်ပြားများအား ၁၈-၇-၂၀၂၀ နံနက် (၇:၀၀) မှစ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းအဝင်ဝတွင် ထုတ်ပေးပါမည်။

၂။       စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား လာရောက်ထုတ်ယူပါက မှတ်ပုံတင် (မူရင်း)၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ် (မူရင်း) နှင့် ဘွဲ့လက်မှတ် (မူရင်း) တို့အား တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရန်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူခြင်းနှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းတို့အတွက် နေပြည်တော်သို့ လာရောက်ချိန်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Coronavirus Disease COVID-19 ရောဂါ ထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်ရေး ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လာရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ( ရပ်ကွက် / ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့် ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည်။)

၃။      အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ခုံအမှတ်များအား www.mopfi.gov.mm နှင့် www.pension.gov.mm တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနခွဲ၏ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၈၊၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၉ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,