အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ လိုင်စင်အကြိုစိစစ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (၃/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

         

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ လိုင်စင်အကြို စိစစ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့

(၃/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအား ၁၀-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ်(၃၄) နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ၍ 

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသော အဖွဲ့အစည်း(၉) ဖွဲ့အား

သတ်မှတ်စံနှုန်းများနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း

ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်(ယာယီ)

တစ်နှစ်ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးနိုင်ရေး တင်ပြ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။