စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း ဦးဆောင်သော နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မစ်ရှင်အဖွဲ့တို့ ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းသည် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Financial Sector Development Program မှ Practice Manager for East Asia Pacific FCI group ဖြစ်သူ Ms. Irina Astrakhan ဦးဆောင်သော

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ညနေ (၁၇:၀၀) နာရီ တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၂၆) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသည်။