ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၂) နှင့် (၃) ၏ အကြံပေး Mr.Maarten de Zeeuw တို့တွေ့ဆုံခြင်း

နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာလ ၇

   နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် ၄၆၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ Call Room ခန်းမတွင် ၇-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့၌ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန် ရက်သတ္တပတ် (၁၀) ပတ်တာကာလ ပြီးဆုံးတော့မည့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး (၂) နှင့် (၃) ၏ အကြံပေးဖြစ်သူ EU My Government Project မှ Mr. Maarten de Zeeuw တို့တွေ့ဆုံ၍ အလတ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၂) နှင့် (၃) တို့အတွက် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် အခွန်မူဝါဒ၊ အခွန်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာသင်ရိုးနှင့် အခွန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။