အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း ( ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၄၆၊ နေပြည်တော် )

,

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ Ms. Margaret Cotton ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆက်လက် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာအကူအညီများပေးရန် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး)တို့အား ၈-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။