အခွန်ရုံးများ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုရှိ၊ မရှိ ဖြေကြားပေးနိုင်ပါရန် အခွန်ထမ်းပြည်သူများထံသို့ ပန်ကြားခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အခွန်ရုံးများ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုရှိ၊ မရှိ ဖြေကြားပေးနိုင်ပါရန် အခွန်ထမ်းပြည်သူများထံသို့ ပန်ကြားခြင်း

၁။    ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အဂတိလိုက်စားမှုများကို တားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်တို့အတွက် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ Proactive Beneficiary Engagement Mechanism Web Portal အား အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစနစ် လက်သုံးကိရိယာ CPU(Corruption Prevention Unit) Toolkit အဖြစ် အသုံးပြု၍ အခွန်ရုံးများတွင် အခွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းရုံး၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုရှိ၊ မရှိကို လက်ကိုင်ဖုန်းများသို့ စာတို(SMS) ပေးပို့၍ မေးမြန်းလျက်ရှိပါသည်။

၂။    ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၂)၊(၃)၊ (၄)၊(၅) အပါအဝင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ အခွန်ရုံး (၁၉)ရုံးတွင် အထက်ပါနည်းစနစ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယင်းရုံးများတွင် အများပြည်သူ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် အသိပေးကြေညာထားရှိပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအပြင် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ အခွန်ရုံး(၂၀)ရုံးတွင်လည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအခွန်ရုံးအားလုံးတွင်လည်း အဆင့်ဆင့် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။    အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့်  မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုရယူခဲ့သော   အခွန်ရုံးများတွင် မိမိတို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းအမှတ်များကို အသိပေးထားခဲ့ခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးများ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပြအကြံပြု နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းလိုအပ်ချက်များကို အမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည့် CPU Toolkit စနစ်ဖြင့် စာတို(SMS) ပေးပို့၍ မေးမြန်းမှုများ အပေါ် အကြံပြုဖြေကြားကူညီပေးနိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

 

ပုံ(မင်းထွဋ်)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

 

 

AttachmentSize
PDF icon Pan Kyar chat.pdf83.06 KB