လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset) နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် အရောင်းပြေစာအပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သတင်းပေးတင်ပြပါက ဆုကြေးငွေချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset) နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် အရောင်းပြေစာအပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သတင်းပေးတင်ပြပါက ဆုကြေးငွေချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

 • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောင်းချသူများ၊ အရောင်းဆိုင်များမှ လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် အရောင်းပြေစာ အပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရောင်းချခြင်းကို ၁-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 • လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသူပြည်သူများ အနေဖြင့် အဆိုပါပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ကျသင့်သော စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ယခုလက်ရှိကာလတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသူသို့ထုတ်ပေးမည့် ပြေစာတွင် ကပ်နှိပ်မည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
 • လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသူပြည်သူများ အနေဖြင့် ကျသင့်အခွန်နှင့် ညီမျှသော အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားသော ပြေစာများ တောင်းယူကြပါရန်နှင့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော ပြေစာများ၊ (အမှတ်တံဆိပ်သည် ငါးဆယ်ကျပ်တန် အနည်းဆုံးဖြစ်ပါသဖြင့် အခွန် ကျပ်ငါးဆယ်အောက် တန်ဖိုးအတွက် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် လျော့နည်းခြင်းမှအပ) ကျသင့်အခွန်နှင့် ညီမျှသော အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော ပြေစာများ ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြေစာထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းများ တွေ့ရှိပါက အောက်ပါအတိုင်း သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ပြီး ဆုကြေးငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်-
  • (က)    မည်သည့်အခွန်ရုံး၌မဆို တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
  • (ခ)     အောက်ပါအထောက်အထားများနှင့်အတူ တိုင်ကြားရပါမည်။
   • (၁)     ပြေစာပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန်/ လုံလောက်စွာ ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်သည့် ပြေစာမူရင်း၊
   • (၂)      ပြေစာထုတ်ပေးရန်  ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပါက ထိုသို့ပျက်ကွက်ကြောင်း ခိုင်လုံစွာ တင်ပြနိုင်သည့် လုံလောက်သောအထောက်အထား၊
   • (၃)     ဆုကြေးငွေထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် တိုင်ကြားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ။
 • သတင်းပေးတင်ပြသူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အစိုးရကိစ္စမှတစ်ပါး ထုတ်ဖော်ခြင်းပြုမည် မဟုတ်ပါ။
 • ချီးမြှင့်မည့် ဆုကြေးငွေပမာဏမှာ-
  • (က)    ပျက်ကွက်သည့်အခွန်၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် တပ်ရိုက်သည့် ဒဏ်ငွေ၏  ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊
  • (ခ)     ပျက်ကွက်သည့်အကြိမ်အလိုက် တပ်ရိုက်သည့်ဒဏ်ငွေ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊
 • ချီးမြှင့်သော ဆုကြေးငွေပမာဏသည် ပျက်ကွက်သည့်အခွန်နှင့် အကြိမ်အရေအတွက်အပေါ်မူတည်၍ အနည်းဆုံးပမာဏ ကျပ်နှစ်သောင်းမှ ကျပ်တစ်သိန်းနှင့်အထက် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • နိုင်ငံတော်သို့ ပေးဆောင်ထိုက်သည့်အခွန်ငွေများ အပြည့်အဝ ကောက်ခံရရှိစေရေးအတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးကြသည့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် အခွန်ပေးဆောင်နေကြသည့် ပြည်သူများအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
 • မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကို အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (သို့မဟုတ်) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁) (၂) (၃) (၄)(သို့မဟုတ်)  ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (နေပြည်တော်) ရုံးအမှတ် ၄၆၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇- ၃၄၃၀၅၂၂ (သို့မဟုတ်)အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်) အမှတ် ၅၉/၆၁၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (မန္တလေး) ၆၅လမ်း ၂၂ x ၂၃ ကြား၊  အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန