အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးဆောင် (ရုံးအဆောက်အဦ) (၁၈၀'x၅၀') ၃ထပ် RC (၁)လုံး ​ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောက်လုပ် နိုင်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊  စည်းကမ်းချက်များကို  ရုံးအမှတ်(၃၂)၊  နေပြည်တော် ၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်း နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပစ္စည်းထိန်းဌာနခွဲ၊ သဇင်ရုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် တင်ဒါဖောင်(၁)စောင်လျှင် ကျပ်၁၀၀၀၀/-(ကျပ်တစ် သောင်းတိတိ) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။      တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်      -      ၁၄.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ

                                                                        (ရုံးချိန်အတွင်း)

၄။      တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ    -       ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး

                                                          ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) ၊ နေပြည်တော်

၅။      တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်၊အချိန်         -      ၁၄.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ ၁၃:၀၀ နာရီ

၆။      ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း                        -        ၀၆၇-၄၀၆၀၈၈၊ ၀၆၇-၄၀၆၂၆၅၊ ၀၁-၆၅၁၄၁၂

 

တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

AttachmentSize
PDF icon Rule 1.pdf491.2 KB