ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 

၁။      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအဆောက်အဦအသစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့်  အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်း ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က)

11KV ဓါတ်အားလိုင်း(၉၀၀')၊ ၄၀၀ ဗို့လိုင်း(၂၅၀')ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် 315 KVA ထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး (ထရန်စဖော်မာ အောက်ခံခုံတုံးနှင့် ခြံစည်းရိုးအပါအဝင်) တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း

(ခ)

(၇၀၀'x၈'.၀") အမြင့် (၁၈'x၉'.၀") ဂိတ်တံခါး (၂)ခုအပါ R.C Post (၁၅"x၁၅") Chain Link ခြံစည်းရိုး(၅"x၅") R.C Post (၈'.၀") ကြား ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း လုပ်ငန်း၊

(ဂ)

ရုံးပတ်ပတ်လည် GI Post (၂၄)တိုင်(ဓါတ်ကြိုးနှင့် LED မီးသီး(၂၄)လုံးအပါအဝင်) စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း၊

(ဃ)

ယာဉ် (၂၀)စီး ဆံ့ကားပါကင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း(၂၃၄'x၁၈'x၁၀')Steel Structure & 4 Angle အမိုး၊ လျှပ်စစ်မီးအပါအဝင်)၊

(င)

ရုံးအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၃၃၀'x၁၈'x၈")၊

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များကို ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပစ္စည်းထိန်းဌာနခွဲ၊ သဇင်ရုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် တင်ဒါပုံစံ(၁)စောင်လျှင် ကျပ်၁၀,၀၀၀/-(ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။

တင်ဒါပုံစံရောင်းမည့်ရက်

-

၁.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

၄။

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ

-

ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်

၅။

တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်၊အချိန်

-

၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ ၁၀:၀၀ နာရီ

၆။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

-

၀၆၇-၄၀၆၀၈၈၊ ၀၆၇-၄၀၆၂၆၅၊ ၀၁-၆၅၁၄၁၂

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

AttachmentSize
PDF icon tander.pdf1011.68 KB