အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်)၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတွင် ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူအပ်ပါသည်-

          (က)   နေပြည်တော်မော်ကွန်းတိုက်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၁) Building E Basement Floor တွင် ရေစိမ့်တက်နေသောကြောင့် ရေတားလုပ်ငန်းနှင့် နံရံများအား Water Proofing ဆောင်ရွက်ခြင်း (5390’) FS

(၂) Emulsion Painting Work for External Wall Admin Building A& E (၂၃၄၆၃ စ/ပေနှင့် ၂၅၅၀၀ စ/ပေ)

(၃) Building D & E ကြားတွင် Slide Drain (300’ x 3’ x 3.5’) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

          (ခ)    အခြားလုပ်ငန်းများ

 (၁) NAIS Database Server အတွက် Firewall ဝယ်ယူခြင်း

 (၂) မော်ကွန်း/မှတ်တမ်း အသံဖိုင် ကက်ဆက်တိပ်ခွေများအား CD/DVD သို့ကူးပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်း

              (၃) National Archives Information System (NAIS) စနစ်အား Online မှ Centralized Database System ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်း

(ဂ)    တင်ဒါလျှောက်လွှာစတင်ရောင်းချမည့်နေ့ရက်   -        ၂-၁၁-၂၀၁၈ ရက်

(ဃ)   တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်နေ့ရက်                -        ၂၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက်

(င)    တင်ဒါဖွင့်မည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်                      -        ၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက်၊ (တနင်္လာနေ့)၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ

(စ)    တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ                         -          အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ကုမုဒြာကြာပန်းဝိုင်းအနီး၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၄၁၈၄၉၂၊ ၀၆၇-၄၁၈၃၇၉