ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနနှင့် မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်း၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည် -

(က)    ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (Postgraduate Diploma in Public Policy and Administration) (အချိန်ပိုင်းသင်တန်း)

( ခ )   စာရင်းအင်းပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (Postgraduate Diploma in Statistics) (အချိန်ပိုင်းသင်တန်း)

၂။      အဆိုပါ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက် အောက်ပါအရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် -

(က)    အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

( ခ )   အခြား သင်တန်းတက်ရောက်နေသူ မဖြစ်စေရ။

( ဂ )   သတ်မှတ်ထားသော သင်ရိုးအတိုင်း အချိန်ပြည့် တက်ရောက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဃ)    စာရင်းအင်းပညာဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာသင်တန်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ စာရင်းအင်းယူနစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကို ဦးစားပေးမည်။

(င)     ဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအကဲ၏ ခွင့်ပြုချက်ပါရှိရမည်။

၃။      ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများကို (၈-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနတွင် ဝယ်ယူပြီး       (၂၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနတွင်  လျှောက်ထားရမည်။

၄။      သင်တန်းဝင်ခွင့် ရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်ကို အသိပေးကြေညာပါမည်။

၅။      အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာန ဒေါက်တာကျော်ဆန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ၀၉၅၁၆၂၅၄၈၊ ဒေါက်တာညီညီမောင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ၀၉၄၃၀၁၂၀၄၇၊ ဒေါ်စိမ့်စိမ့်ဆွေ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ၀၉၄၅၀၉၈၄၅၈၃ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။