အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက်များနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ၁-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) နှင့် ရန်ကုန်တို့တွင် ပြခန်းများ ခင်းကျင်းပြသလျှက်ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂) ရက်နေ့တွင် အများပြည်သူ (၄၆) ဦးတို့သည် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) သို့ လာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုကြပါသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ၁-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) နှင့် (ရန်ကုန်) တို့တွင် နံနက် (၉:၃၀) နာရီမှ ညနေ (၄:၃၀) နာရီအထိ ပြခန်းခင်းကျင်းပြသထားမည်ဖြစ်ရာ အများပြည်သူများမှ အခမဲ့ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။