စျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာခေါ်ယူခြင်း

စျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်) ၊  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အောက်ပါလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

        (က) စာသင်ခန်းဖွဲ့ခြင်း (၁၀၀ ပေ x ၁၀၀ ပေ) ခန်းမ

        (ခ)  ရုံးခန်းဖွဲ့ခြင်း (၁၀၀ ပေ x ၁၀၀ ပေ x ၂၀ ပေ) ခန်းမ

၂။     သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များသည် စျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာပေးသွင်းခြင်းကို (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀ : ၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်) သို့ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၁၈၃၇၉၊ ၀၆၇-၄၁၈၄၆၀၊ ၀၆၇-၄၁၈၄၉၂ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။