မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ယခုနှစ်အတွင်း သုံးသန်းအထိ စံချိန်တင် လာရောက်လည်ပတ်မည်ဟု မျှော်လင့်

သြဂုတ် ၂၄ ရက်ထုတ် ယူကေသတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်သည့် The Independent နှင့် သြဂုတ် ၂၆ ရက်ထုတ် အမေရိကန်စာစောင်တစ်စောင်ဖြစ်သည့် The Wall Street Journal တို့က စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှစပြီး e-Visa သစ် စတင်မိတ်ဆက်လိုက

မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ယခုနှစ်အတွင်း သုံးသန်းအထိ စံချိန်တင် လာရောက်လည်ပတ်မည်ဟု မျှော်လင့်

သြဂုတ် ၂၄ ရက်ထုတ် ယူကေသတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်သည့် The Independent နှင့် သြဂုတ် ၂၆ ရက်ထုတ် အမေရိကန်စာစောင်တစ်စောင်ဖြစ်သည့် The Wall Street Journal တို့က စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှစပြီး e-Visa သစ် စတင်မိတ်ဆက်လိုက

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Public Finance Act) ထြက္ရွိလာေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခိုင္မာေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ နိုင္ငံေတာ္၏ လူမွုေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ နိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာေရးစနစ္ကို နိုင္ငံတကာ၌ က်င့္သုံးေနသည့္ ဘ႑ာေ

U.S Embassy ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရသုံးမွန္းေၿခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၂၆)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သြင္း ကုန္မ်ား Liquified Natural Gas

Pages