ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထပ်မံတိုးပေးခြင်း

ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထပ်မံတိုးပေးခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန မှ ၃၀-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ရာ လျှောက်လွှာများကို (၂၆-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိထားပါသည်။ ယခုအခါလျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကို (၁၂-၃-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထိ ရက်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။