စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ပြည်ပတွင် ပညာသင်ကြား၍ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အသိ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် COVID - 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် COIVD - 19 Economic Relief Plan (CERP) အတွက် သုံးစွဲသည့် ကျပ်သန်း ၁၀၀ အထက် ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (ဒုတိယအကြိမ်)
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူ ရရှိရေးရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်း OA 013733 သို့ ၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ

General Information

Financial Institutions